กิจกรรมการรณรงค์งดเหล้าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557

วันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพนมสารคาม และอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์งดเหล้าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยมีโรงพยาบาลพนมสารคามเป็นผู้จัดกิจกรรม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,200