การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.พนมสารคาม ประจำเดือนธันวาคม 2556

วันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลพนมสารคามได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.พนมสารคาม ประจำเดือนธันวาคม 2556 โดยมีนายคมทัตต์ ตันติยมาศ นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยส่วนราชการต่างๆ ในเขตอำเภอพนมสารคาม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,122