ประมวลภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม 

Visitors: 70,541