โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2556

เทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดทำโครงการวันลอยกระทง ประจำีปี 2556 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2556 ณ บริเวณลานวัดท่าเกวียน โดยภายในงานได้มีกิจกรรมการทำบุญปิดทององค์หลวงพ่อจันทร์ และการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ 

โดยในวันที่ 17 พ.ย. 2556 นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาานวันลอยกระทง ร่วมด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับครั่ง


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,118