การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมสารคามเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม โดยมีนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,199