โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก,มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก ปี 58

เศบาลตำบลพนมสารคาม ดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก,มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม วันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 ณ. เทศบาลตำบลพนมสารคาม ..


เพื่อตรวจคัดกรองสตรีอายุมากกว่า 35 ปี และผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป...

Visitors: 89,134