การปรัปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกีฬาวัดท่าเกวียน

 

นายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบลานกีฬาวัดท่าเกวียน หลังเหตุการณ์อุทกภัยได้สิ้นสุดลง (วันที่ 11 พ.ย. 2556)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,134