กิจกรรมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม

วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 07.00 น. "นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์" นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ผู้ปกครอง องค์กรและชมรมต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน อย่างพร้อมเพียง  


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,118