การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย

นายนิกร จันธรรมพิทักษ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม จำนวน 200 ชุด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม (วันที่ 24 ต.ค. 2556)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,200