ประกาศ การสอบราคา/ประกวดราคา

ประกาศสอบราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2,4,6,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฟุตบาธทางเท้าบริเวณซอยแสงฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำชุมชนพนมวิลล่า ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2,4,6,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว. 6 มี.ค. 61)   

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฟุตปาธทางเท้าบริเวณซอยแสงฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว. 6 มี.ค. 61)  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนพนมวิลล่า ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 

ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 78 รายการ ลงวันที่  13 พฤศจิกายน 2560 

ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถถนเทศบาล 1 และถนนเทศบาล 12  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

 

Visitors: 38,881