การออกช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย ครั้งที่ 3

        ตามที่ได้เกิดเหตุน้ำในคลองท่าลาดเอ่อล้นตลิ่น ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองท่าลาดและพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณชุมชนบ้านบาน ชุมชนตลาดท่าเกวียน 2 ชุมชนตลาดท่าเกวียน 3 และชุมชนตลาดท่าเกวียน 4  มีน้ำท่วมขัง และมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยการนำของ "นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์" นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสำรวจความเสียหายและพบปะพูดคุยเพื่อหาทางบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมนี้ได้นำกระสอบทรายและอิฐบล็อกมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมกันนี้เืทศบาลตำบลพนมสารคามยังได้นำเอายารักษาโรคเบื้องต้นและน้ำหมักชีวะภาพ (EM) มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนอีกด้วย...


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,200