กิจกรรม Sport Day เทศบาลตำบลพนมสารคาม

นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม และนายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพนมสารคาม ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ (Sport Day) เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพดี โดยได้กำหนดให้มีการออกกำลังกายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,199