การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพาน

   

  "นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์" นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วยด้วย "นายกมล ชื่อมณีสวรรค์" และ "นายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ" รองนายกเทศมนตรี ร่วมด้วย "นายเกียรติศักดิ์ ภู่กำชัย" ปลัดเทศบาล , "นายบรรจบ จันทร์เจริญ" ผอ.กองสาธารณสุขฯ และ "นางจิราภา คงวัฒนะ" หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  นำเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่สวนสาธารณะหนองพาน เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดและเป็นระเีบียบเรียบร้อย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,134