การติดตั้งป้ายจราจร

     เิทศบาลตำบลพนมสารคาม โดย นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านบาน และชาวชุมชนบ้านบาน ได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดภัย โดยทำการติดตั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดจราจร ซึ่งมี "นายชัยวัฒน์ อึ๊งอำนวยผล" สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ดูแลความเรียบร้อยในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,200