ผลงานที่ได้ดำเนินการ


เทศกาลถนนสายอาหารปลอดภัย มะม่วงดีพนมสารคาม ครั้งที่ 10

นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม              นายชูศักดิ์ เพ็งบุบผา ประธานชมรมผู้ประกอบการอาหารพนมสารคาม นายศักดา ขันติพโล ประธานสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงฉะเชิงเทรา จและนายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ นายกสมาคมรักษ์ชุมชนคนแปดริ้ว       ร่วมจัดงานถนนสายอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ มะม่วงดีที่พนมสารคาม ครั้งที่ 10

โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
        

สำหรับ งานถนนสายอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ มะม่วงดีที่พนมสารคาม ครั้งที่ 10 ได้จัดขึ้น ณ บริเวณทางคู่ขนานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม


มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนด เพื่อให้อาหารของชาวพนมสารคามโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลาย และเพื่อ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชาวพนมสารคาม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันกินเร็วก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ,การแข่งขันแคะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ , การประกวด Miss Food Safety ,การประกวดร้องเพลงลูกท่ง, การแข่งขันกินข้าวเหนียวมะม่วง และการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาเด็ด นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย อาหารพื้นเมืองพนมสารคาม การจำหน่ายมะม่วงของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา สินค้า OTOP การจำหน่ายพันธ์ไม้นานาพันธ์ และสินค้าอื่นๆอีกมามาย


 • 11027771_857701267637840_4720614814422446656_n.jpg
  ตามที่ เทศบาลตำบลพนมสารคามซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน โดยมีภาคประชาชนที่เป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้บริหารเจ้าหน้...

 • 12289738_929361397142273_267399311680340545_n.jpg
  นายกนิกร จันธรรมาพิทักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประดับไฟและดอกไม้ บริเวณเกาะกลางถนน สี่แยกไฟแดงพนมสารคาม เพื่อเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...

 • 12308241_927281644016915_278028883253943464_n.jpg
  นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมกับวัดท่าเกวียนจัดกิจกรรมช่วงวันลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย ภายใต้กิจกรรมวันลอยประทีปโค...

 • 1.jpg
  นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมนายกมล ชื่อมณีสวรรค์ และนายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ดำเนินการตรวจงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบแปล...

 • 11896051_894144957330584_5183492674844319489_n.jpg
  ตามที่ พี่น้องชาวชุมชนพนมแลนด์ ได้เข้าร้องเรียนต่อ นายกเทศมนตรี เมื่อ วันที่27 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อคัดค้านการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทเอกชน ที่ดำเนินกา...

 • 2.jpg
  นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม มอบหมายให้นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การต้อนรับ นางมารยาท ตั...

 • 10392313_893592487385831_923602433759394221_n.jpg
  นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคามกล่าวว่า....ปัจจุบันมีเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ 1,243 คน....แม้แต่เด็กที่ผ่านการเรียนว่ายน้ำมาแล้วนั้น ...

 • IMG_1287.jpg
  นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม และนายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพนมสารคาม ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ (Sport Da...

 • 11950442_888740864537660_3868305162108637600_o.jpg
  วันที่ 30 สิงหาคม 2558 นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วยนายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรีฯ และนายปานชัย ปิยะนาคร...

 • 11896066_878779342200479_8579338875345373285_n.jpg
  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพนมสารคามประกอบด้วย นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ นายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรี นางสาวพรเพ็ญ วัฒนานุพงศ์ เลขานุการนายกเท...

 • 11800121_874730595938687_3931649758617278388_n.jpg
  วันนี้ เวลา 13.00 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ได้มอบหมายให้รองกวีพัฒน์ มั่นเจริญ ทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำและลำรางสาธารณะในเขตชุมชนสวนมะม่วง เทศบาลตำบล...

 • 11705083_874259145985832_3259525325142404090_n.jpg
  เศบาลตำบลพนมสารคาม ดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก,มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม วันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 ณ. เทศบาลตำบลพนมสารคาม ..เพื่อตรวจคั...

 • 11825994_877164745695272_2245271361333823356_n.jpg
  วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 14.00 น. เทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม จัดกิจกรรมปรับปรุงสวนสาธารณะเ...

 • 10475604_665121023566313_784186660561994481_n.jpg
  วันที่ 23 มิ.ย. 2557 นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ และนายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วย น.ส.พรเพ็ญ วัฒนะนุพงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายสมบัติ คุณเจริญ ผอ.กองช...

 • 10325291_651576621587420_130476860190573516_n.jpg
  วันที่ 29 พ.ค. 2557 นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจสอบทางระบายน้ำธรรมชาติบริเวณหน้าร้านอาหารลองดู เพื่อตรวจสอบกา...

 • 10320605_652053794873036_4098842690148331843_n.jpg
  วันที่ 29 พ.ค. 2557 นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกสำรวจการทำงานของบ่อบำบัดน้ำเสียชุ...

 • 10409403_651983544880061_1003517640661912254_n.jpg
  วันที่ 29 พ.ค. 2557 นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกสำรวจและตรวจสอบความคืบหน้าการก่อ...

 • 1510500_800468769980281_379639806_n.jpg
  วันที่ 27 ธันวาคม 2556 เทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดให้มีการล้างถนนเพื่อเตรียมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2557 บริเวณถนนพนมพัฒนาและถนนเส้นพนม-บ้านสร้าง (ศูนย์การค้าศิริพนม) โดยมี จนท.งานป้อง...

 • DSCF3252.JPG
  นายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบลานกีฬาวัดท่าเกวียน หลังเหตุการณ์อุทกภัยได้สิ้นสุดลง (วันท...

 • IMG_1672.JPG
  นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมออกสำรวจจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเว...

 • IMG_0406.JPG
  เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2556"นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์" นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพิ้นที่ชุมชนโชคชัยและชุมชนสวนมะม่วง เพื่...

 • 2556-09-16 09-28-38_0009.jpg
  เิทศบาลตำบลพนมสารคาม โดย นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านบาน และชาวชุมชนบ้านบาน ได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดภัย โดยทำการติดตั้งติดตั้งป้าย...

 • 1798_519698064775277_922992501_n.jpg
  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 "นายกมล ชื่อมณีสวรรค์" รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วย "นายธีรพล เวชพนม" สมาชิกสภาเทศบาล นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพัฒนาพื้นที่โดยก...

 • 555560_512694932142257_263824396_n.jpg
  "นายกมล ชื่อมณีสวรรค์" และ "นายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ" รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ออกขุดลอกลำลางสาธารณะบริเวณชุมชน...

 • WP_20130626_044.jpg
  "นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์" นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วยด้วย "นายกมล ชื่อมณีสวรรค์" และ "นายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ" รองนายกเทศมนตรี ร่วมด้วย "นายเกียรติศักดิ์ ภู่กำชัย" ปลัดเทศบ...
Visitors: 89,118