การลอกลำลางสาธารณะบริเวณชุมชนโชคชัย

"นายกมล  ชื่อมณีสวรรค์" และ "นายกวีพัฒน์  มั่นเจริญ" รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ออกขุดลอกลำลางสาธารณะบริเวณชุมชนโชคชัย (ถนนวายพนม-บ้านสร้าง) เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์และเป็นการป้องกันเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2556


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 86,596