เทศบาลตำบลพนมสารคามยินดีต้อนรับ โทร 038-551-881 038-551-552


"พนมสารคาม เมืองแห่งความสุข เมืองแห่งศูนย์กลางการค้าขาย
และเป็นเมืองแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"


 
>>>  ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลพนมสารคาม  <<<

 

..........................................

..........................................

....................................................................................

..........................................
 
 รายงานผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม แยกตามชุมชน 
 
  
แบบขอรับการช่วยเหลือกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ากำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

พนมสารคามไม่ทิ้งกัน รับมอบสิ่งของบริจาค โควิด 19 


ตีเส้นจัดระเบียบตลาดเช้าเทศบาลตำบลพนมสารคาม 


 

.......................................................................
 


ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ที่ทางสาธารณะในเขตเทศบาล

>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................


นายปรีชา  พิณอุไร  รองนายกเทศมนตรี  ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องบริเวณชุมชนตลาดท่าเกวียน 3
>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................


นายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรี มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันในการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำสัปดาห์

>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................


ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเทศบาล 12

>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................

ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำชำรุด
>>> รายละเอียดของข่าว 
........................................................................
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวชุมชนสวนมะม่วง
>>> รายละเอียดของข่าว 
........................................................................

ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน ท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น
>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................

รับมอบที่นอนปิคนิคจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
>>> รายละเอียดของข่าว
........................................................................

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
>>> รายละเอียดของข่าว

........................................................................
>>> รายละเอียดของข่าวช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
..........................................................................................................................

เทศบาลตำบลพนมสารคามของดจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564 
..........................................................................................................................
ระบบซื้อจ้างภาครัฐ

.......................................................................................................................................

นายปัจจัย เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นตัวแทนมอบรถวิลแชร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก พมจ.ฉะเชิงเทราและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา แก่ผู้พิการ ได้แก่ นายมงคล อยู่พ่วง ด.ญ.สุกฤตา ศรีธาตุ และนายบุญส่ง ตรีธรรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้พิการจะได้นำรถเข็นวีลแชร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

..........................................................................................................................................>> ภาพบรรยากาศ พี่น้องประชาชนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณจุดคัดกรองฯ ถนนเทศบาล 8 9 10 ก่อนเดินทางเข้าไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค ณ ตลาดเช้า ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพนมสารคามยังดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า อย่างต่อเนื่อง ตามหลัก Social Distancing โดยการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน การตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ  จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์  หรือจุดบริการสบู่ล้างมือ การทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และพื้นที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง  สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขฯ โทร 038-551881 ต่อ104 ค่ะ <<

..........................................................................................................................................

Visitors: 81,893