ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
เทศบาลตำบลพนมสารคาม เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565

กิจกรรมการพ่นสารเคมีป้องกันโรค Covid – 19  เทศบาลตำบลพนมสารคาม

รายละเอียด << คลิ๊ก !!!งดบริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง  <<<  รายละเอียดคลิ๊ก 

สั่งปิดสถานที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 << ( เพิ่มเติม)

 ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

.

>>>  งานพัสดุและทรัพย์สิน  <<< 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้และวิทยุ พัดลมขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว
พร้อมติดตั้งบริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม   
<<<  ดาวโหลด

 

พนมสารคามเมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม เชิดชูสถาบัน
สร้างสรรพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรปลอดการทุจริต
 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่าน LineOA
 
 

 
 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลพนมสารคาม
โดยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ท ด้านล่าง เพื่อร่วมประเมินค่ะ 
 

 

 

 `

 

 

เทศบาลตำบลพนมสารคามต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

  

 

 

 

Visitors: 49,429