พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก

 

วันที่ 1 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563

โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีพระภิกษุและสามเณรเดินบิณฑบาตประมาณ 130 รูป

ตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าศูนย์การค้าศิริพนม

เริ่มเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป  แผนผังกิจกรรม

ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

 ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพนมสารคามจึงจัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน

ครัวเรือนละ 1 แผ่น ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม


 

เทศบาลตำบลพนมสารคามยินดีรับทุกความเห็น รับทุกปัญหาที่พี่น้องประชาชนอยากบอกให้เราแก้ไข

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลพนมสารคาม

เทศบาลตำบลพนมสารคาม ...

ขอเชิญทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ..
.
“โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562”
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (หนองพาน) ตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา .....


หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ 
 
  ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เยี่ยมชมหน้าข่าวประชาสัมพันธ์  
   ประกาศ สอบราคา/ประกวดราคา เทศบาลตำบลพนมสารคาม  ปีงบประมาณ 2563        เยี่ยมชมหน้าข่าวประชาสัมพันธ์  
   แจ้งเวียนคำสั่ง เวรรักษาการณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562      คำสั่งแจ้งเวียน 
   ประกาศรับโอนผู้อำนวยการกองช่าง (ผู้บริหารระดับกลาง) จำนวน 1 ตำแหน่ง   เข้าดูประกาศ 
 
 


ภาพบรรยากาศพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าแห่รอบตลาดท่าเกวียนและตลาดศูนย์การค้าศิริพนม เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2562
 


 ประมวลภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต
 


ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
ภาพบรรยากาศพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมอำเภอพนมสารคาม 
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะหนองพาน


ด้วยความปรารถนาดีจาก  #เทศบาลตำบลพนมสารคาม   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลพนมสารคาม
โดยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ท ด้านล่าง เพื่อร่วมประเมินค่ะ 
พนมสารคามเมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม เชิดชูสถาบัน
สร้างสรรพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรปลอดการทุจริต
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง พายุฤดูร้อน ในระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอเชิญชวน​ประชาชนชาวพนมสารคาม.
ร่วมใจใส่เสื้อเหลืองเทิดพระเกียรติ​ตลอดระยะเวลา​ 4​ เดือน​ เม.ย. - ก.ค. 2562

รวมภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต เทศบาลตำบลพนมสารคามประจำปี 2562
ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
 

 

 


 

 `

  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต 

   ประชาสัมพันธ์ข่าว  !!!!!  โครงการตักบาตรถนนสายบุญ ครั้งที่ 8

     ด่วน !!!!!  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ

เพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

เทศบาลตำบลพนมสารคามต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกประจำปี 2561

  

 

 

โครงการสร้างความรู้และตรวจคัดกรองโรคมะเร็งประจำปี 2561 >>> คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม

  

   


 

 


 

 

Visitors: 46,877