กิจกรรมการพ่นสารเคมีป้องกันโรค Covid – 19  เทศบาลตำบลพนมสารคาม

รายละเอียด << คลิ๊ก !!!งดบริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง  <<<  รายละเอียดคลิ๊ก 

สั่งปิดสถานที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 << ( เพิ่มเติม)

 ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

<<<  รายละเอียดคลิ๊ก 

 

 

พนมสารคามเมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม เชิดชูสถาบัน
สร้างสรรพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรปลอดการทุจริต
 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่าน LineOA
 
 


 

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลพนมสารคาม
โดยวิธีการสแกนคิวอาร์โค้ท ด้านล่าง เพื่อร่วมประเมินค่ะ 
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคามประจำปี 2563
 
 

 

 


 

 `

 

 

เทศบาลตำบลพนมสารคามต้นแบบการจัดการขยะในชุมชน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกประจำปี 2561

  

 

 

 

Visitors: 48,250