>>> คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา <<<

 

 >>> ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <<<


>>> มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ <<<

ลงพื้นที่ลอกผักตบชวาในรำลางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม

 

>> ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพนมสารคาม <<>> แจ้งประชาสัมพันธ์ การใช้เส้นทางเบี่ยงการจราจร <<

>> ติดต่อขอรับแบบฟอร์มต่างๆผ่าน Line OA เทศบาลตำบลพนมสารคาม <<

>> ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน SocialMedia เทศบาลตำบลพนมสารคาม <<


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 

โครงการบริจาคโลหิต วันที่ 15 มิถุนายน 2563  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาพ

. . . . . . . . . . . . . .

 >> เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ (EIT)  <<

Visitors: 54,696